Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Scanfore s.r.o. a její divize eGen (dále jen eGen) klade velký důraz a plně respektuje ochranu Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli v rámci registrace k odběru našich produktů a služeb, nebo v rámci konaných marketingových kampaní.

eGen se při zpracování osobních údajů řídí platnými právními předpisy a při správě poskytnutých dat dodržuje maximální bezpečnostní postupy. Abychom tyto údaje zabezpečily před neoprávněnými zásahy a zneužitím třetích osob, dodržujeme veškerá běžná bezpečností opatření. Při zasílání obchodních sdělení dodržuje eGen platné právní předpisy. Odesílaná obchodní sdělení obsahují náležitosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. eGen si vyhrazuje právo používat osobní údaje k obchodním a marketingovým účelům, za předpokladu, že k tomu dal uživatel jednoznačný souhlas. Každý registrovaný uživatel může kdykoliv a bez udání důvodu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a to prostřednictvím kontaktního formuláře na www stránce označené názvem Kontakty. Na základě takto obdržené zprávy, budou požadované údaje smazány.

V případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může adresát obchodního sdělení kdykoliv a bez udání důvodu odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeném v patičce obchodního sdělení, která mu tak okamžitě po odvolání již nebudou zasílána.